Ogólnopolska akcja “Kreator Zielonych Zmian”

Pobierz PDF
Kategoria: Spotkania
Kiedy: o 00:00 (od 2021-04-20 do 2021-12-31)

 

Akcja ta zorganizowana jest w ramach projektu “Integrating Nature-Based Solutions in Education” realizowanym przez Scientix pod patronatem Komisji Europejskiej i skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i średnich, polegająca na przeprowadzeniu ustalonych w planie akcji zadań związanych z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie.  Uczestnicy akcji przeprowadzą w swoich szkołach zajęcia na temat NBS oraz zaproponują rozwiązanie oparte na przyrodzie dla wybranego miejsca w okolicy. Na koniec zarówno nauczyciele, jak i uczniowie otrzymają certyfikaty z logo akcji.

 

Lokalizacja