Dotacje na wyłączenie gruntów rolnych

Pobierz PDF
Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał z włodarzami gmin dotacje celowe z budżetu Województwa Lubuskiego dotyczące wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Wsparcie trafi m.in do Gminy Szprotawa, Czerwieńsk, Żagań oraz powiatu żagańskiego i wschowskiego.

Przypomnijmy, w kwietniu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2021 r. - Dotacje celowe przeznaczone zostaną na modernizację ponad 30 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wsparte zostaną działania służące małej retencji poprzez renowację istniejących oraz budowę nowych zbiorników wodnych. W pasach drogowych oraz na terenach rolniczych zostanie posadzonych kolejnych 554 szt. drzew miododajnych. Wparcie otrzymają również Powiat Wschowski na zakup sprzętu komputerowego oraz rolnicy na zakup nawozów wapniowych – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Dziś (07.06) umowy z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem podpisali: burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik, burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, Leszek Ochrymczuk – Wójt Gminy Żagań, starosta żagański Henryk Janowicz oraz wicestarosta Anna Michalczuk, a także wicestarosta wschowski Waldemar Starosta.

Poniżej wykaz dotacji:

1)  dotacja celowa w kwocie 20.092,50 zł – dla Gminy Żagań na zakup 235 sztuk sadzonek drzew miododajnych (lipa drobnolistna) przeznaczonych do nasadzeń na terenie gminy Żagań w obrębach: Gorzupia Dolna dz. nr 49, 50/5, Miodnica dz. nr 240/10, 236/22, 236/23, 236/25, 234/4, Stary Żagań 53/6, 54/15, 66, Dzietrzychowice dz. nr 253/2, 247, Stara Kopernia dz. nr 60/1, 60/2, Bożnów dz. nr 409/6, Rudawica dz. nr 317, 47, 46/7, Trzebów dz. nr 63/1, 62/2, Tomaszowo dz. nr 1019, 1020/2, 1033/9, 1033/10, 1033/13, 1033/12, 1033/14, 1099/40.

2)    dotacja celowa w kwocie 10.935,00 zł – dla Gminy Szprotawa na zakup 135 sztuk sadzonek drzew miododajnych (lipa drobnolistna) przeznaczonych do nasadzeń w pasie dróg gminnych na terenie gminy Szprotawa w obrębach: Pasterzowice dz. nr 10/1, Kartowice dz. nr 124, Bobrowice dz. nr 112/1.

4)      dotacja celowa w kwocie 91.800,00 zł – dla Gminy Szprotawa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,765 km zlokalizowanej w obrębie Borowina dz. nr 318, 321, 335/21, 335/23,

5)      dotacja celowa w kwocie 64.800,00 zł – dla Gminy Szprotawa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,540 km zlokalizowanej w obrębie Bobrowice dz. nr 112/5, 112/1,

6)      dotacja celowa w kwocie 24.000,00 zł – dla Gminy Szprotawa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,200 km zlokalizowanej w obrębie Siecieborzyce dz. nr 638/1,

7)      dotacja celowa w kwocie 38.400,00 zł – dla Gminy Szprotawa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,320 km zlokalizowanej w obrębie Witków dz. nr 456,

8)      dotacja celowa w kwocie 329.580,00 zł – dla Gminy Czerwieńsk na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,747 km zlokalizowanej w obrębie Sycowice dz. nr 23/5 oraz w obrębie Nietkowice dz. nr 146, 104, 107, 148, 4,

9)      dotacja celowa w kwocie 53.235,60 zł – dla Gminy Żagań na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,444 km zlokalizowanej w obrębie Rudawica dz. nr 200, 149,

10)   dotacja celowa w kwocie 395.076,00 zł - dla Powiatu Żagańskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,257 km zlokalizowanej w gminie Żagań w obrębie Jelenin dz. nr 511, 529, 530.

11)  dotacja celowa w kwocie 21.528,00 zł – dla Powiatu Wschowskiego na zakup 184 sztuk sadzonek drzew miododajnych (w tym sztuk 166 - lipa oraz 18 sztuk – akacja) przeznaczonych do zasadzenia w pasach drogowych dróg powiatowych w gminie Wschowa obręb: Łysiny dz. nr 85, Wschowa dz. nr 2103/1 oraz w gminie Szlichtyngowa obręb: Wyszanów dz. nr 249, Dryżyna dz. nr 364.

12)  dotacja celowa w kwocie 18.100,00 zł – dla Powiatu Wschowskiego na zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na stanowiska zajmujące się zakładaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji gruntów oraz prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych oraz 1 drukarki (2 zestawy: Komputer stacjonarny i5-10400 (lub nowszy) / min.8GB RAM / min. 256GB SSD, Monitor min. 24", Oprogramowanie Microsoft Office 2019 Home&Business, System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64bit;  1 zestaw: Komputer stacjonarny i7 / min.16GB RAM / min. 512GB SSD, Monitor min. 24", Oprogramowanie Microsoft Office 2019 Home&Business, System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64bit, Drukarka).

13)  dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł - osoba prywatna – budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji

Galeria zdjęć

Zobacz również