O współpracy transgranicznej w pandemii

Pobierz PDF
Dwa telewizory zawieszone na ścianie.
Marszałek Elżbieta Anna Polak odbyła wideokonferencję z Konsulem Generalnym Niemiec Hansem Jörgiem Neumannem. Dyskutowano m.in. o współpracy międzyregionalnej, nowym budżecie UE oraz aktualnej sytuacji epidemicznej.

Konsul Generalny miał już okazję odwiedzić Zieloną Górę w marcu 2019 r., ale ze względu na aktualną sytuację epidemiczną dzisiejsze spotkanie odbyło się w formule online. Wiele miejsca poświęcono sytuacji epidemicznej. Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła aktualne dane oraz podziękowała za wsparcie ze strony przygranicznych landów, czyli Brandenburgii oraz Saksonii. Kwestie współpracy w czasie pandemii stanowiły punkt wyjścia do rozmów o działaniach transgranicznych w szerszym kontekście, w tym aspekcie społecznym oraz gospodarczym. Marszałek poruszyła sprawę Krajowego Planu Odbudowy i możliwości wspólnych działań w jego zakresie. Jednym z tematów wideokonferencji była ponadto nowa perspektywa UE. Uczestnicy spotkania wskazywali na korzyści, jakie zyska województwo lubuskie, dzięki unijnym pieniądzom.

Przypomnijmy, że pomimo pandemii współpraca lubusko-niemiecka jest intensywna. Wystarczy wskazać chociażby, że zagadnienia dotyczące współpracy międzyregionalnej zostały zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w celu stworzenia silnego, transgranicznego regionu powiązań. Poza tym odbywają się bilateralne spotkania władz obydwu regionów. Dodajmy, że cały czas Lubuskie prowadzi wspólne inicjatywy z partnerami zza Odry. Należy do nich np. utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. które aktualnie znajduje się na końcowym etapie.

Galeria zdjęć

Zobacz również