Z premierem o Planie Odbudowy

Pobierz PDF
O Krajowym Planie Odbudowy z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiali samorządowcy i członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Lubuskie reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Krajowy Plan Odbudowy to obecnie jeden z kluczowych dokumentów w UE. Dzięki niemu Polska ma powrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczo-społecznego, wyhamowanego przez epidemię koronawirusa. W ramach KPO Polska otrzyma z Unii Europejskiej około 58 mld euro na dotacje i pożyczki w tym: 23,9 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. Część tych pieniędzy ma trafić do Lubuskiego. Czas na ich wykorzystanie mamy do 2026 r.

W sierpniu 2020 r. regiony złożyły swoje propozycje do KPO. Swoją „złotą piętnastkę” zaproponowało także Lubuskie. Są to projekty gotowe, wpisujące się w główny priorytet europejskiej polityki, czyli zielony ład, ale też nowoczesne technologie – głównie cyfryzację i zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Zobacz TUTAJ Jednak w trakcie prac nad dokumentem pojawiło się szereg niejasności. W związku z tym, podczas konsultacji Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia główne uwagi i sugestie dotyczące tego projektu, które mają na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie przeznaczonych dla Polski środków w ramach Instrumentu. Zobacz TUTAJ

Podczas spotkania z Prezesem Rady Ministrów przedstawiła je marszałek Elżbieta Anna Polak. – Krajowy Plan Odbudowy to olbrzymia nadzieja dla samorządów na wprowadzenie fundamentalnych reform w celu zmniejszenia nie tylko kryzysu gospodarczego, ale przede wszystkim zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia, bo niestety pandemia wciąż trwa i zbiera potężne żniwo. Żeby więc ten program był naprawdę skuteczny, potrzebna jest współpraca i bardzo proszę pana premiera o kierowanie się zasadą „wszystkie ręce na pokład”. Samorządy są do dyspozycji. Nie chcemy być tylko beneficjentami, a niestety program uwzględnia do wdrażania wyłącznie podmioty centralne – podkreślała. Dodała, że konieczna jest decentralizacja programu. - Nie zgadzam się z argumentacją pana ministra, który uważa, że są problemy natury technicznej uniemożliwiające samorządom regionalnym wdrażanie Krajowego Programy Odbudowy. Tylko decentralizacja programu zapewni jego skuteczne wdrażanie. Środki finansowe, które płyną do nas z Unii Europejskiej są potrzebne natychmiast, a samorządy gwarantują przyśpieszenie wdrażania. W naszych stanowiskach wskazujemy też na konieczność przekazania min. 40% programu na poziom regionalny – wyjaśniła E.Polak.

Obecny podczas spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda zapewnił, że przedstawiciele samorządów będą pracować w komitetach monitorujących.

Marszałek odniosła się także do zgłaszanych przez regiony projektów. - Projekt nie uwzględnia wielu wiązek projektów, które wcześniej były uzgodnione i zakwalifikowane do KPO. Mam tutaj na myśli takie inwestycje w ochronie zdrowia jak: termomodernizacja szpitali, czy ratownictwo medyczne, a także projekty, które dotyczą transportu rowerowego, które świetnie się wpisują w zielony ład. Nie ma też inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich. Wciąż niejasne są opisy demarkacji. Nie wiemy też do tej pory, co się stało z projektami, które zostały zgłoszone w sierpniu przez regiony – czy są uwzględnione? Chciałabym też zwrócić uwagę, że bardzo niejasny jest tryb wyłaniania projektów. Mówi się o trybie konkursowym lub pozakonkursowym, co budzi niepokój o upolitycznienie, tak jak to jest w przypadku Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych – podkreślała.

Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w wyniku konsultacji zwiększone zostaną środki na transport kolejowy regionalny oraz szpitalnictwo.

 

Zobacz również