Lubuskie będzie walczyć z nowotworem płuc

Pobierz PDF
Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia zatwierdził do realizacji ze środków RPO Lubskie 2020 program wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców Lubuskiego.

W obradach Komitetu udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Szczególnie teraz, w czasie pandemii profilaktyka i diagnostyka jest bardzo ważna i potrzebna. Chorujemy nie tylko na COVID-19, ale także na inne choroby. Konieczna jest poprawa dostępności do leczenia. Realizacja tego projektu daje taką szansę - komentuje marszałek.

 

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Alokacja w konkursie to 3 mln zł.  Skierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Grupą docelową są mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku:

- 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat

- 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, pył drzewny
  • ekspozycja na radon
  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

W programie zastosowane zostanie badanie przeprowadzone za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej (LDCT). Szacowana liczba przebadanych osób: 7059.

Zobacz również