Pobierz PDF
 • Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?
 • 15 lubuskich projektów do KPO.
 • Jakie są lubuskie uwagi do KPO?

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy to obecnie jeden z kluczowych dokumentów w UE. Dzięki niemu Polska ma powrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczo-społecznego, wyhamowanego przez epidemię koronawirusa. W ramach KPO Polska otrzyma z Unii Europejskiej około 58 mld euro na dotacje i pożyczki w tym: 23,9 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach.

Część tych pieniędzy ma trafić do Lubuskiego. Czas na ich wykorzystanie mamy do 2026 r.

15 lubuskich projektów do Krajowego Programu Odbudowy

Zarząd województwa w sierpniu ub.r. przyjął 15 projektów – propozycji do Krajowego Programu Odbudowy z alokacją 23 mld euro. Są to projekty gotowe, wpisujące się w główny priorytet europejskiej polityki, czyli zielony ład, ale też nowoczesne technologie – głównie cyfryzację i zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Oto one:

 1. Wzmocnienie potencjału lubuskiej ochrony zdrowia – eliminacja deficytów ujawnionych w czasie kryzysu epidemicznego.
 2. Lubuska medycyna na sygnale.
 3. Lubuska pediatria – mały pacjent, wielka medycyna.
 4. Zielone szpitale – lubuska ochrona zdrowia przyjazna środowisku i pacjentowi.
 5. Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie lubuskim.
 6. Elektryfikacja i rozbudowa linii kolejowych.
 7. Zakup hybrydowego taboru kolejowego.
 8. Lubuska Szkoła Przyszłości -cyfryzacja i edukacja ekologiczna.
 9. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Zielona Chmura.
 10. Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji oraz Innowacji Cyfrowych w Polsce Zachodniej.
 11. Park Technologii Kosmicznych i Lotniczych.
 12. Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Zielony Urząd/Green Office.
 13. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w oparciu o powstające Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 14. Cyfrowa kultura – lubuskie dziedzictwo kulturowe.
 15. Budowa i rozwój Europejskiego Centrum Elektromobilności.

Więcej przeczytasz w artykułach:

Lubuskie uwagi do KPO

- 57 miliardów euro! Aż tyle ma Polska zagwarantowane w ramach Europejskiego Programu Odbudowy - to jest nasz plan Marshalla, którego celem jest zwiększenie sytemu ochrony zdrowia oraz zmniejszenie skutków kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią  – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak i wskazuje na niejasności i błędy dot. dokumentu oraz lubuskie wnioski zawarte w stanowisku.  

Krajowy Program Odbudowy :

 • nie uwzględnia uwag i wniosków samorządów,
 • jest scentralizowany, pominięto samorząd regionalny i lokalny zarówno przy wyborze inwestycji, jak i przy ich wdrażaniu,
 • nie wskazano uzasadnienia do realizacji określonych typów przedsięwzięć,
 • podmiotami wdrażającymi Program są wyłącznie podmioty centralne
 • niejasne opisy demarkacji,
 • nie wiadomo, czy projekty, które samorządy zgłosiły w sierpniu 2020, będą uwzględnione.

W Lubuskim stanowisku wnioskujemy o:

 • 40% programu do wdrażania w regionach,
 • cały program powinien być uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu,
 • Komitet Monitorujący nie może składać się tylko z przedstawicieli rządu, domagamy się uznania przedstawicieli samorządów, organizacji pracowników i pracodawców,
 • środki z Programu powinny być również skierowane na leczenie zaniedbane z powodu pandemii.

 

Powiązane wiadomości

Zobacz również