Pieniądze na sport

Pobierz PDF
Jutro ruszą dwa konkursu, związane z promocją sportu w naszym regionie. Do wzięcia jest prawie 1,8 mln zł. - Województwo Lubuskie to region z wielkim sercem do sportu. Zachęcam do składania wniosków – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Konkurs dotyczący wsparcia zadań w obszarze kultury fizycznej

W tym przypadku konkursowa pula wynosi 1,7 mln zł. Po pieniądze można sięgnąć, aby w 2021 r. np. zorganizować imprezy sportowe o istotnym znaczeniu dla województwa. Dzięki wsparciu możliwe będzie również np. szkolenie i udział zawodników w zawodach. Środki podzielono na trzy rodzaje zadań:  

- Zadanie 1  

Zadanie kierowane do klubów punktujących w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz Związków Sportowych, których kluby punktują w SSM, a także Lubuskiej Federacji Sportu. Obejmuje organizacje szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1,25 mln zł

- Zadanie  2

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 0,27 mln zł.

- Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 0,18 mln zł.

Wnioski należy złożyć w termienie 14 stycznia - 5 lutego (do godz. 15:30) w dwóch wersjach:

1. elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
2. papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO - www.engo.org.pl.

Konkurs dotyczący upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

W ramach konkursu do pozyskania jest 75 tys. zł. Zgodnie z jego nazwą pieniądze można zdobyć na upowszechnianie „królowej sportu” wśród uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Konkurs obejmuje pomysły, których zakończenie nastąpi nie później niż do końca roku.  

Wnioski należy składać w terminie od 14 stycznia do 5 lutego (do godz. 15:30) za pomocą aplikacji Generatora eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl  w dwóch wersjach, czyli elektronicznej i papierowej. Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl , w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO - www.engo.org.pl .

Zobacz również