Inwestycje przeciwpowodziowe w Krośnie Odrz.

Pobierz PDF
Krosno Odrz. doczeka się sporych inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową. Planowane prace obejmą prawie 6 km wałów i ponad 2,5 km kanałów. Podniesiona zostanie też konstrukcja miejskiego mostu.

Rozbudowa wałów

Modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej ma znacznie podnieść bezpieczeństwo w tej części województwa lubuskiego. Inwestycja będzie prowadzona na 8 wałach narażonych na przejście fali wezbraniowej. Prace zakładają dodatkowo poprawę przepustowości kilku kanałów. Poza tym modernizacji doczeka się system odprowadzania wód deszczowych i przesiąkowych.

- To bardzo ważna inwestycja, będąca zwieńczeniem pracy samorządu lubuskiego. Zarząd województwa podjął decyzję, aby w ramach Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych powstał zespół, który zlecił wykonanie projektów. Dzięki temu jest konsumpcja tego przez państwowe gospodarstwo Wody Polskie. Cieszę się, że również my mamy ten wkład, bo rozwój Krosna Odrz. służy rozwojowi naszego województwa – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podczas konferencji inaugurującej realizację inwestycji.

Inwestycja ma dwojaki wymiar. Z jednej strony chodzi o ochronę przeciwpowodziową, a drugiej rekreację. Mieszkańcy mają zyskać nowe drogi pieszo-rowerowe. Dostęp do wałów będą ułatwiać schody ulokowane w 10. miejscach. Modernizacja wałów będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi chronienia gatunków roślin i zwierząt. Za wykonanie zadania będzie odpowiadać firma Budimex. Koniec prac zaplanowano na 2023 r.

Remont mostu wraz z drogami dojazdowymi

Podczas konferencji przedstawiono także plan prac związany z remontem mostu znajdującego się w Krośnie Odrz. Roboty obejmą także drogi dojazdowe i piesze. Inwestycja ma wpisać się w projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry. Modernizacja przyniesie jeszcze jedną korzyść. Zwiększy się klasa obciążenia obiektu oraz prześwitu dla jednostek pływających. Dodatkowo remont pozwoli unowocześnić całość konstrukcji.

Most ma być gotowy w 2023 r. W tym przypadku za prace będzie odpowiadać firma Strabag. Dodajmy, że prace nad przygotowaniem mostu tymczasowego zaplanowano na początkowym etapie realizacji zadania.

 

Galeria zdjęć

Zobacz również