Komisja Europejska pozytywnie o zmianach w RPO-Lubuskie 2020

Pobierz PDF
19 listopada br. Elisa Ferreira, Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform Komisji Europejskiej podpisała decyzję modyfikującą RPO L-2020, co oznacza pozytywną ocenę zmian wprowadzonych w Programie m.in. w celu wsparcia działań niwelujących skutki pandemii COVID-19.

Jak podkreśla Marcin Jabłoński - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego- KE uznała, iż już podjęte oraz planowane przez  zarząd województwa działania są  odpowiednie w sytuacji kryzysowej, jaką jest ogólnoświatowa pandemia. - Mam nadzieję, że ta pomoc będzie odczuwalna dla mieszkańców, jednostek ochrony zdrowia, przedsiębiorców, całego regionu. Oczywiście to kolejna okazja do tego, aby podkreślić jak ważne są środki unijne i Unia Europejska, bez której nie mielibyśmy szansy wspierać tych deficytów, które pojawiły się w związku z pandemią. Okazało się, że system ochrony zdrowia jest dość mocno nieprzygotowany na tak dramatyczne sytuacje i tylko dzięki temu, że jesteśmy członkiem UE dysponujemy środkami przeznaczonymi na rozwój regionu, mogliśmy wesprzeć i zlikwidować pewną część problemów, wesprzeć działania państwa, bo tak naprawdę za wsparcie przedsiębiroców, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo mieszkańców jest odpowiedzialna adminsitracja rządowa - mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.

Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej jest zatwierdzeniem całego szeregu zmian Programu procedowanych począwszy od kwietnia 2020 r., gdy KE umożliwiła przesuwanie środków w ramach tzw. szybkiej ścieżki na walkę z COVID-19. Te zmiany zostały notyfikowane już w kwietniu przez KE, a obecnie sformalizowane w decyzji KE.  Ponadto dokonano zmian wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb realizacji Strategii Województwa Lubuskiego.

W wyniku wcześniejszych działań zrealizowano m.in.

- Przedsięwzięcie pn. Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji. W wyniku realizacji projektu  wsparcie uzyskały podmioty lecznicze w województwie lubuskim  w postaci środków do ochrony osobistej i dezynfekcji, wyposażenia w specjalistyczne urządzenia medyczne do intensywnej terapii, ambulansów medycznych dla 2 podmiotów leczniczych – stacji pogotowia ratunkowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Kwota pierwotna  ok. 45 mln zł, obecnie planowana do zwiększenia  w związku z dalszymi potrzebami w tym zakresie.

- IZ RPO w trybie nadzwyczajnym przeprowadziła wiosną br. nabór, którego celem było przeprowadzenie działań wspierających MŚP z województwa lubuskiego w przezwyciężeniu skutków rozprzestrzeniania się epidemii choroby COVID-19 i związanych z tym problemów jakie dotykają lubuskich przedsiębiorców - Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. Kwota wsparcia to 30 mln zł;

- ok 5 mln zł przeznaczono na Zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez Szpitale w Zielonej Górze oraz Gorzowie

-  Zwiększono o ok. 27 mln zł wartość środków dla Powiatowych Urzędów Pracy na  zadanie polegające na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należytych składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe działania już zostały zrealizowane.

Decyzja KE otwiera przed regionem dalsze możliwości, m.in.:

- dalsze wsparcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze związane z zabezpieczeniem epidemicznym leczenia małych pacjentów oraz matek poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na ok. 20 mln zł

-  wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na Głównym Bloku Operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. ok. 10 mln zł

- dalsze inwestycje w ramach budowy ścieżek rowerowych ok. 18 mln zł;

- uwzględniono również potrzeby ZIT w zakresie realokowania środków m.in, w związku z  koniecznością reagowania na skutki kryzysu wywołanego epidemią choroby (zakup sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego, infrastruktura społeczna).

Zmiana Programu i decyzja nie jest równoznaczna z pojawieniem się dodatkowej puli środków. Część środków została już spożytkowana, kolejne zostały przypisane podczas renegocjacji RPO do konkretnych planowanych działań.

Zobacz również