XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
W poniedziałek, 19 października, odbyła się XXIV zwyczajna sesja Sejmiku. Radni przyjęli m.in. stanowiska dot. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zielona Góra oraz dot. rozwoju transportu.

 

Lubuskie potrzebuje Parku Technologii Kosmicznych

Podczas obrad Radni Województwa przyjęli stanowisko w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze. Zmiana ta pozwoli na rozpoczęcie realizację inwestycji, zakładającej budowę Parku Technologii Kosmicznych. Jak zaznaczył członek zarządu Marcin Jabłoński  obecnie realizacja projektu jest zagrożona. - To jest moment kiedy nie spieramy się o słowa i właśnie dlatego, że województwo stanęło przez zagrożeniem niezrealizowania tego projektu przygotowaliśmy apel.  Rozmów w tej sprawie odbyło się wiele. Umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2018. W tym samym miesiącu Uniwersytet Zielonogórski - jeden z  partnerów projektu zwrócił się do organów samorządu Zielonej Góry z wnioskiem o zmianę w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.  Te procedury rozpoczęły się w styczniu 2019. Przez szereg kolejnych miesięcy nic się nie wydarzyło. Odbyło się szereg spotkań z władzami miasta. Jako ze te rozmowy się przeciągały, poszukiwano alternatywnej lokalizacji, dla projektu, który ma szansę zniwelować deficyty. Jedna z propozycji przedstawiała Gmina Babimost. Jednak w wyniku wielu spotkań uznaliśmy,  że korzystnie będzie zrealizować ten projekt w Zielonej Górze. Te projekt wpisuje się w działania mające na celu wsparcie gospodarki. Ten apel jest podyktowany rzeczywistym zagrożeniem dla prawidłowej realizacji tego projektu. Na zrealizowanie tego przedsięwzięcia mamy niespełna 3 lata. To jest duże przedsięwzięcie. Dlatego potrzebny jest teraz sprawny realizator tego projektu. Mamy nadzieję, że wyłoniona spółka takim się okaże. Obecnie na przeszkodzie stoją procedury, które mają zrealizować władze miasta. Jestem gotów na każde rozmowy i spotkania. Nam się wydawało, że to porozumienie jest już osiągnięte. To nie jest temat zastępczy, to nie jest spór o słowa. Z pełną odpowiedzialnością zabiegamy, żeby ten ważny projekt został zrealizowany – podkreślał. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaznaczyła, że apel sejmiku przekona prezydenta do przygotowania odpowiednich dokumentów. - Nie mam wątpliwości, że wspieracie Państwo stanowisko zarządu w sprawie realizacji tej inwestycji. Jednak jej realizacja nie jest możliwa bez zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Otrzymywaliśmy deklaracje słowne i pisemne, że to nastąpi, ale nie nastąpiło. Dlatego zaproponowaliśmy to stanowisko uznając, że razem uda nam się przekonać prezydenta, żeby skierował projekt uchwały pod obrady – przekonywała. Za przyjęciem apelu głosowało 16 radnych, 11 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Stanowisko w załączeniu

W obronie interesów rolników

Radni Przyjęli także stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw tzw. Piątki dla zwierząt. Radny Zbigniew Kołodziej, wnioskodawca apelu powiedział, że ustawa, tzw. Piątka dla zwierząt to zamach na polskie rolnictwo. – Wszystkie organizacje rolnicze zjednoczyły się po jednej stronie. Mam nadzieję, że ustawa nie zostanie przyjęta. Nasz apel jest skierowany do prezydenta o niepodpisywanie tego apelu. Polscy gospodarze najlepiej wiedzą, jak dbać o swoje zwierzęta i poprawiać ich dobrostan – podkreślał Kołodziej. Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek woj. lubuskiego: - Mówię w imieniu wielu mieszkańców polskich wsi. Tak, ta ustawa nadaje się do kosza, a nie nasz apel. My mówimy o tym, że w dzisiejszej sytuacji pandemii nie można robić tego typu gniotów prawnych. Nie zgadzam się na niszczenie gospodarki. Radnych przekonywał też rolnik, szef Agrounii, Rafał Nieżurbida. - Rolnicy są zdesperowani. Szukamy każdej drogi, by powstrzymać tę ustawę, która będzie niszczyć dorobki życia rolników. Sytuacja będzie bardzo ciężka. Prawda, ustawy jeszcze nie ma, ale my nie będziemy czekać. My chcemy działać już. Z województwa lubuskiego wychodzi 160 mln kilogramów wołowiny , a cena już spadła o złotówkę. Jeśli ta cena tylko o złotówkę utrzyma się przez cały rok,  to z naszego regionu ucieknie 160 mln zł. Apel Sejmiku Woj. Lubuskiego do prezydenta RP Andrzeja Dudy głosami za 17 głosów, przeciw – 8 , wstrzymało się  - 3 radnych, został przez radnych podjęty. Stanowisko w załączeniu

Transport ważny dla Polski Zachodniej

Trzeci apel  przyjęty dziś przez radnych dotyczy rozwoju transportu w województwie lubuskim i Polsce Zachodniej w powiązaniu z programami i inwestycjami o znaczeniu ogólnokrajowym. - Stoimy na progu wielkich inwestycji, realizowanych z programów krajowych i unijnych, więc to bardzo dobry moment, żeby taki apel  wystosować. Nasz głos merytoryczny w sprawach transportowych jest chętnie słuchany. Takimi apelami osiąga się często cele etapowe. Przykładem jest Nadodrzanka. Podobne apele wystosowały także sejmiki innych województw – mówił współwnioskodawca stanowiska, radny  Kazimierz Łatwiński. - Bardzo dziękuję wnioskodawcom. Ten apel jest spójny z aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego. Cenne jest to, że nie tylko trafnie wybrane są projekty konieczne do realizacji w Polsce Zachodniej, ale że wychodzi poza region lubuski. Niedawno złożyliśmy 15 projektów do Planu Odbudowy. Wiele z tych przedsięwziąć mogłoby być z realizowanych w tej nowej perspektywie, bo jeden z priorytetów w to regiony, które łączą. Myślę, że może być to apel skuteczny, bo warunki makroekonomiczne sprzyjają jego realizacji - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.  Za przyjęciem apelu głosowało 28 radnych. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Stanowisko w załączeniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2019/2020. 
 6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2020-30.06.2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 za okres 2018-­2019.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Województwo Lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego w związku z COVID-19.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 25.  Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji w sprawie utworzenia uzdrowiska i budowy pijalni wody zdrojowej w Łagowie.
 27. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI i XXII sesji Sejmiku.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad XXIV sesji Sejmiku.

Do pobrania

Zobacz również