Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak ze studentami IV roku medycyny

W środę (14 kwietnia) marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się ze studentami IV roku medycyny na Uniwersytecie ZIelonogórskim, którzy odbywają zajęcia praktyczne w szpitalu w Gorzowie. Podczas spotkania, w którym udział wzięli także dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz, studenci mówili o sprawach związanych z funkcjonowanie kierunku lekarskiego oraz systemem przyznawania stypendiów.