Schowaj sidebar

Kontakt stypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni

Adres korespondencyjny:

Departament Infrastruktury Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Osoba do kontaktu:

Urszula Łoś
Tel. 68 45 65 588
e-mail: u.los@lubuskie.pl