Schowaj sidebar

Oświata

Od 12 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez MEN, od 25 marca obowiązuje kształcenie na odleglość i została stworzona możliwość oceniania oraz klasyfikowania uczniów.

Od 18 maja uruchamiane zostaną kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Planowany kalendarz zmian w szkołach do wakacji (źródło gov.pl): 

  • Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • od 25 maja uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty,
  • od 25 maja będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego,
  • od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Zajęcia zdalne i nauka w domu

Nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu. Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

Szkoły

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość. To bardzo ważne, aby uczniowie zdobywali nową wiedzę nawet w tym trudnym czasie jakim jest pandemia koronawirusa. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Więcej na ten temat TUTAJ

Uczelnie

Zajęcia na uczelniach mogą być realizowane zdalnie. Oprócz tego naukowcy, doktoranci lub przyszli doktoranci mogą prowadzić działalność naukową. Zawieszenie zajęć nie ogranicza prowadzenia badań. Studenci i nauczycieli akademiccy będą także mogli skorzystać z platformy e-learningowej Navoica. Więcej informacji: www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail: mooc_help@opi.org.pl

Uczniu, studencie

W najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:

  • nie chodź na dyskoteki,
  • nie przesiaduj w galeriach handlowych,
  • nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
  • nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
  • zrezygnuj z wycieczek!

Źródło: gov.pl

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Ministerstwo zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególną opieką należy objąć opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów (rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca, a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca. Z kolei egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie mają się odbyć w terminach: 22 czerwca - 9 lipca oraz 17-28 sierpnia, w zależności od formuły).

Rekomendowane jest wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

· dziennik elektroniczny;

· strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

· mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów - nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Z kolei Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Ministerstwo Cyfryzacji podpowiadają, by przenieść lekcję na grupę na Facebooku. Pod tym linkiem możecie zobaczyć film instruktażowy, jak otworzyć wirtualną klasę w mediach społecznościowych.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.